reserveren & annuleren
 
Uw reservering wordt bevestigd met een e-mail, of per post.
Binnen 7 werkdagen na de bevestiging dient u 50% van de boekingskosten over te maken naar onze rekening.
Na ontvangst van deze betaling is uw boeking definitief.

De overige 50% dient uiterlijk 30 dagen voor de
incheckdatum betaald te zijn.
Graag bij al uw betalingen het door ons opgegeven
boekingnummer vermelden.

Bij niet tijdige betaling wordt uw boeking geannuleerd.
Bij annulering tot 30 dagen voor de incheckdatum
ontvangt u het volledige, tot dat moment betaalde,
bedrag terug.

Bij annulering binnen 30 dagen voor de incheckdatum,
brengen wij 50% van de verblijfskosten in rekening.